Rim

Rim Rimet kan forstås som en klanglig lighed mellem to eller flere lyde i et sprogforløb. Der findes mange forskellige definitioner af rimet – særligt på tværs af sprogområder – og der er heller ikke nødvendigvis enighed om, hvad der forstås ved de traditionelle hovedkategorier af rim. I en dansk kontekst opdeles rim typisk i […]

Log ind for at læse videre.
Reference

Fafner, Jørgen (1994). Dansk Vershistorie. København: C.A. Reitzels Forlag

Smith, Niklas Ilsted (2016). Ud af Rimtågen. Hellerup: Forlaget Spring