Romantik

Romantik For nogle er romantik en periode i europæisk litteratur- og åndshistorie, der med tidsforskydninger fra land til land strækker sig fra slutningen af 1700-tallet til knap midten af 1800-tallet. For andre er romantik snarere en idé eller, som den norske forfatter Geir Uthaug udtrykker det, et ’livssyn’, der ikke har en bestemt udløbsdato. Begge […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lis Møller
Et godt sted at læse videre

Abrams, Meyer H. (1971). Natural Supernaturalism: Tradition and Revolu-tion in Romantic Literature. London: Oxford University Press

Blanning, Tim (2010). The Romantic Revolution: A History. London: Weidenfeld & Nicolson

Høiris, Ole & Ledet, Thomas (red.) (2008). Romantikkens verden. Natur, menneske, samfund, kunst og kultur. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Safranski, Rüdiger (2014). Romanticism: A German Affair. Evanston, IL: Northwestern University Press

Uthaug, Geir (2017). Romantikkens univers: kunsten, naturen, menne-sket. Oslo: Dreyers Forlag

Reference

Gulddal, Jesper (2000). Athenäum fragmenter og andre skrifter. København: Gyldendal