Rytme

Rytme Fænomenet rytme har altafgørende betydning i litteratur og særligt i lyrik, hvor gentagelse af en eller flere slags elementer skaber en forventning hos læseren eller tilhøreren, som så kan blive enten opfyldt eller skuffet. Det er først og fremmest rytmen, som gennem tiden har fået mennesker til at se en ligedannethed mellem digtekunst og […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter
Et godt sted at læse videre

Ringgaard, Dan (2012). “Rytme”. I: Kjældgaard, Lasse Horne; Møller, Lis; Ringgard, Dan; Rösing, Lilian Munk; Simonsen, Peter & Thomsen, Mads Rosendahl (red.). Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Reference

Fafner, Jørgen (1989). Digt og form. Klassisk og moderne verslære. Dansk Verskunst. Bind 1. København: C.A. Reitzel

Fafner, Jørgen (1994). Dansk vershistorie 1: Fra kunstpoesi til lyrisk frigørelse. Dansk Verskunst. Bind II, 1. København: C.A. Reitzel

Fafner, Jørgen (1994-2000). Dansk vershistorie 2: Fra romantik til modernisme. Dansk Verskunst. Bind II, 2. København: C.A. Reitzel

Ringgaard, Dan (2001). Digt og rytme. København: Gads Forlag