Saga

Saga I dansk og international sammenhæng anvendes ordet ‘saga’ som betegnelse for en bredt anlagt episk prosafortælling, som er skrevet i islandsk middelalder. En saga har ofte en stor mængde personer og begivenheder, der flettes sammen, om end der også findes korte sagaer, der kun har fokus på én konflikt. Islændingene skrev både oldtidssagaer, kongesagaer, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Annette Lassen
Reference

Primærlitteratur:
Fostbrødrenes saga (2014). Oversat af Peter Springborg. Islændingesagaerne, bd. 2: 359-439

Islændingesagaerne (2014). 5 bind. Annette Lassen (red). København: Gyldendal. [En række sagaer er genudgivet med tilføjede kort og slægtstavler på Gyldendal, 2017-2018.]

Oldtidssagaerne (2016-2019). 8 bind. Annette Lassen (red.). København: Gyldendal.

Ravnkels saga (2014). Oversat af Peter Springborg. Islændingesagaerne, bd. 5: 305-326.

Sekundærlitteratur:
Ármann Jakobsson og Sverrir Jakobsson (red.) (2017). The Routledge Research Companion to the Medieval Icelandic Sagas. Oxford: Routledge

Arnold, Martin (2003). The Post-Classical Icelandic Family Saga. Scandinavian Studies, 9. Lewiston, Queenston, Lampeter: The Edwin Mellen Press

Clover, Carol og John Lindow (1985). Old Norse-Icelandic Literature: A Critical Guide. 2. udg. 2005. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press

Jón Helgason (1934). Norrøn litteraturhistorie. København: Levin & Munksgaard

Jónas Kristjánsson (1988). Eddas and Sagas: Iceland’s Medieval Literature. Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag

Lassen, Annette (2017). Islændingesagaernes verden. København: Gyldendal

Lassen, Annette og Henrik Poulsen (red.) Sagatid.dk

McTurk, Rory (red.) (2005). A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing

Sigurður Nordal (1958). Hrafnkels saga Freysgoða. Oversat fra islandsk af R. George Thomas. Cardiff: University of Wales

Sørensen, Preben Meulengracht (1993). Fortælling og ære: Studier i islændingesagaerne. Oslo: Universitetsforlaget

Sørensen, Preben Meulengracht (1977). Saga og samfund: En indføring i oldislandsk litteratur. København: Berlingske Forlag