Sang

Sang Ordet “sang” dækker i litterær sammenhæng over én af to ting. Enten kan det være helheden af et digt og en dertil hørende sangbar melodi, eller det kan være en afgrænset del af et større og som regel fortællende digt. I den sidstnævnte betydning bruges betegnelsen altid om de enkelte ‘sange’ i fx Homers […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter
Se også Lyrik Rim Strofe Vers
Et godt sted at læse videre

Brewster, Scott (2009). “Lyric, music and performance”. I: Lyric. New York & London: Routledge

Reference

Albertsen, Leif Ludwig (1978). Lyrik der synges. København: Berlingske Forlag

Dahlerup, Pil (1998). Dansk litteratur. Middelalderen 2. Verdslig litteratur. København: Gyldendal