Sentimentalisme

Sentimentalisme Litterær og kunstnerisk strømning i anden halvdel af 1700-tallet, som især beskæftiger sig med at fremstille og vække følelser – medlidenhed, sindsbevægelse, tårer, affekt og affektation. Betegnelsen er til en vis grad europæisk (og har fællestræk med det engelske “Sentimentalism” og det det tyske “Sturm und Drang”), men har på dansk grund konkurreret med […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Henrik Blicher
Et godt sted at læse videre

Thomas Bredsdorff (2021). Johannes Ewald og frygten for frihed. København: U Press

Reference

Baggesen, Jens (2016). Labyrinten, bd. 1-2. Udg. v. Henrik Blicher. København: Gyldendal

Bredsdorff, Thomas (2003). Den brogede oplysning. København: Gyldendal

Brøndsted, Mogens og Møller Kristensen, Sven (1972). Danmarks litteratur. København: Gyldendal

Ewald, Johannes (1969). Samlede skrifter, bd. 3. København: Gyldendal

Fjord Jensen, Johan (1983). Dansk litteraturhistorie, bd. 4, Patriotismens tid 1746-1807. København: Gyldendal

Habermas, Jürgen (2012). Borgerlig offentlighed. 2. udg. Overs. Henning Vangsgaard. København: Informations Forlag

Jansen, F.J. Billeskov (1947). Danmarks Digtekunst, bd. 2, Klassicismen. København: Gyldendal

Jørgensen, Jens Anker m.fl. (red.) (2005). Hovedsporet. Dansk litteraturs historie. København: Gyldendal

Michelsen, Knud (2007). Dansk litteraturs historie, bd. 2. København: Gyldendal

Sandberg, Anna (2015). En grænsegænger mellem oplysning og romantik. Jens Baggesens tyske forfatterskab. København: Museum Tusculanum

Sharma, Devika og Tygstrup, Frederik (2015). Structures of Feeling. Affectivity and the Study of Culture. Berlin: De Gruyter

Staffeldt, Schack (2001). Samlede digte, bd. 1. Udg. Henrik Blicher. København: C.A. Reitzel