Sidehistorie

Sidehistorie En sidehistorie er et fremstillet begivenhedsforløb (et plot), der er underordnet hovedhistorien (det overordnede plot). De begivenheder, der udgør sidehistoriernes grundenheder, kan med Seymour Chatman betegnes som satellitbegivenheder (Chatmann 1978: 53f.; Hejlsted 2007: 50f.). Sidehistorier kan være bundet til hovedhistorien på forskellig vis, fx kan en af hovedhistoriens karakterer få en selvstændig historie eller […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Annemette Hejlsted
Se også
Reference

Brooks, Peter (1984). Reading for the Plot. Cambridge og London: Harvard University Press.

Seymour, Chatman (1993). Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca og London: Cornell University Press

Hejlsted, Annemette (2007). Fortællingen. København: Samfundslitteratur.

Souvage, Jacques (1965). An Introduction to the Study of the Novel, with Special Reference to the English Novel. Ghent: E. Story-Scientia P.V.B.A.