Undersøgende litteraturundervisning

Undersøgende litteraturundervisning Undersøgende litteraturundervisning er en didaktisk tilgang, der vægter elevernes oplevelse af og indlevelse i æstetiske tekster som grundlag for udvikling af selvstændig fortolkningskompetence. I skolens fag står undersøgelsesbegrebet (eng. Inquiry-based learning) særlig stærkt i naturfagene (Albrechtsen & Qvortrup 2017), hvor det bruges om en kompetence- og elevcentreret undervisning, der søger at stimulere eleverne […]

Log ind for at læse videre.
Forfattere Tom Steffensen
Et godt sted at læse videre

Gissel & Steffensen 2021, Hansen & Gissel 2021

Reference

Albrechtsen, Thomas & Qvortrup, Ane (2017). Undersøgelsesbaseret undervisning. kidm.dk/publikationer

Dewey, John (1934/2005). Art as Experience. New York: The Berkley Publishing Group

Eco, Umberto (1979). The Role of the Reader. Bloomington: Indiana University Press

Elf, Nikolaj & Hansen, Thomas Illum (2017). Hvad ved vi om undersøgelsesorienteret undervisning i dansk. kidm.dk/publikationer

Gissel, Stig Toke & Steffensen, Tom (2021). Undersøg litteraturen! Engagerende undervisning i æstetiske tekster. København: Akademisk Forlag

Hansen, Thomas Illum (2004). Procesorienteret litteraturpædagogik. Frederiksberg: Dansklærerforeningen

Hansen, Thomas Illum; Elf, Nikolaj; Gissel, Stig Toke & Steffensen, Tom (2019). “Designing and testing a new concept for inquiry-based literature teaching: Design principles, development and adaptation of a large-scale intervention study in Denmark”. L1 Educational Studies in Language and Literature, 19, s. 1-32

Hansen, Thomas Illum; Elf, Nikolaj; Misfeldt, Morten M.; Gissel, Stig Toke & Lindhardt, Bendt (2020). Kvalitet i dansk og matematik. Et lodtrækningsforsøg med fokus undersøgelsesorienteret dansk- og matematikundervisning. Slutrapport. laeremiddel.dk

Hansen, Thomas Illum & Gissel, Stig Toke (2021). Tilbage til teksten. København: Hans Reitzels Forlag

Iser, Wolfgang (1978). The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. Baltimore / London: Johns Hopkins University Press

Lindblad, Sverker & Sahlström, Fritjof (2002). “Klasserumsforskning – en oversigt med fokus på interaktion og elever”. I Berg, Jens (red.). Pædagogik – en grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag

Rosenblatt, Louise (1938). Literature as Exploration. New York: D. Appleton-Century Co

Rosenblatt, Louise (1994). The Reader, the Text, the Poem. The Transactional Theory of the Literary Work. Carbondale: Southern Illinois University Press

Vosmar, Jørn (1969). “Værkets verden, værkets holdning”. Kritik, 12