Vers

Vers Vers er betegnelsen for den enkelte linje i et digt. Vers kommer af latin versus, der betyder vending, egl. plovens vending, når furen er færdigpløjet. På tilsvarende vis vender blikket og starter forfra på en ny linje, der ofte, men ikke altid, er formelt ligedannet med den foregående. I den metriske digtning udgør verset […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lis Møller
Reference

Fafner, Jørgen (1964). Strofer og strofebygning: grundtræk i den klassiske strofes morfologi. København: Gad

Harmer, Henning & Jørgensen, Thomas (red.) (1974). Gyldendals Litteraturleksikon. København: Gyldendal

Ringgaard, Dan (2001). Digt og rytme. København: Gads Forlag