Versnovelle

Versnovelle Versnovelle er betegnelsen for noveller skrevet på vers. Versnoveller er opbygget af verslinjer, dvs. rytmiske-metriske enheder, der peger fremad mod deres fortsættelse i næste vers (jf. Fafner 1989: 98). Ligesom andre noveller er de kendetegnet ved hovedsagelig at fremstille realistiske fiktionsverdner beboet af karakterer modelleret over hverdagsmennesker og deres hverdagsliv. Versnoveller er også udstyret […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Annemette Hejlsted
Reference

Fafner, Jørgen (1989). Digt & Form. Klassisk og moderne verslære. København: C.A. Reitzel.

Hejlsted, Annemette (2016). Novellen. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Nelhiebel, Nicole (1999). Epik im Realismus. Studien zu den Versnovellen von Paul Heyse. Oldenburg: Igel Verlag Wissenschaft.

Schirmer, Karl-Heinz (1969). Stil- und Motivuntersuchungen zur mittelhochdeutschen Versnovelle. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.