Fiktionalitet

Fiktionalitet Termen “fiktionalitet” har en lang historie inden for ikke mindst litteraturteori, men også filosofi og lingvistik med mere. Termen er ofte blevet brugt mere eller mindre synonymt med fiktion, eller som en betegnelse for den egenskab, som fiktion besidder. Publikationen af Richard Walsh’ The Rhetoric of Fictionality i 2007 blev imidlertid udgangspunktet for en […]

Log ind for at læse videre.
Et godt sted at læse videre

Cohn, Dorrit. (1999). The Distinction of Fiction. Baltimore: Johns Hopkins University Press

Gjerlevsen, Simona Zetterberg, Jan Maintz og Henrik Skov Nielsen (2019). Fiktionalitet i litteratur, sprog og medier. Frederiksberg: Dansklærerforeningen.
Jacobsen, Louise Brix, Stefan Kjerkegaard, Rikke Andersen Kraglund, Henrik Skov Nielsen, Camilla Møhring Reestorff og Carsten Stage (2013). Fiktionalitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hühn, Peter m.fl. (red.). the living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University. http://www.lhn.uni-hamburg.de

Nielsen, Henrik Skov (2011). ”Fiktion, fiktionalitet og unaturlige fortællinger”. I: Spring 31-32, s. 7-21.

Reitan, Rolf (2011). ”The Rhetoric of Fictionality: Introduktion til Richard Walsh”. Spring 31-32, s. 22-56.

Søndergaard, Leif. (2013). ”Fiktionaliseringens forskellige former”. I: Frank, Søren, Leif Søndergaard og John Thobo-Carlsen (red.). Digtning og virkelighed. Studier i fiktion. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Kulturvidenskab: 47-56 (Aktuel forskning ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Bind Særnummer 2013).

Reference

Gallagher, Catherine. (2006). “The Rise of Fictionality”. I: Franco Moretti (red.). The Novel. Princeton: Princeton University Press: 336–63

Gjerlevsen, Simona Zetterberg. (2016). “A Novel History of Fictionality”. I: Narrative 24(2): 174–89

Gjerlevsen, Simona Zetterberg og Henrik Skov Nielsen (under udgivelse). “Distinguishing Fictionality”. I: C. Maagaard, M. W. Lundholt, and D. Schäbler (red.). Fictionality and Factuality: Blurred Borders in Narrations of Identity. Berlin: De Gruyter

Nielsen, Henrik Skov, James Phelan and Richard Walsh (2015). “Ten theses about fictionality”. I: Narrative 23(1): 61–73

Walsh, Richard (2007). The Rhetoric of Fictionality. Narrative Theory and the Idea of Fiction. Columbus, Ohio: Ohio State University Press. [Da. overs. 2013]