Fiktionalitet

Fiktionalitet Termen fiktionalitet har en lang historie inden for ikke mindst litteraturteori, men også filosofi og lingvistik med mere. Termen er ofte blevet brugt mere eller mindre synonymt med fiktion, eller som en betegnelse for den egenskab, som fiktion besidder. Publikationen af Richard Walsh’s The Rhetoric of Fictionality i 2007 blev imidlertid udgangspunktet for en […]

Log ind for at læse videre.
Et godt sted at læse videre

The living handbook of narratology, http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/fictionality

Cohn, Dorrit. (1999). The Distinction of Fiction. Baltimore: Johns Hopkins University Press

Walsh, Richard. (2007). The Rhetoric of Fictionality: Narrative Theory and the Idea of Fiction. Columbus: Ohio State University Press

Reference

Gallagher, Catherine. (2006). “The Rise of Fictionality”. I: Franco Moretti (red.). The Novel. Princeton: Princeton University Press: 336–63

Gjerlevsen, Simona Zetterberg. (2016). “A Novel History of Fictionality”. I: Narrative 24(2): 174–89

Gjerlevsen, Simona Zetterberg og Henrik Skov Nielsen (under udgivelse). “Distinguishing Fictionality”. I: C. Maagaard, M. W. Lundholt, and D. Schäbler (red.). Fictionality and Factuality: Blurred Borders in Narrations of Identity. Berlin: De Gruyter

Nielsen, Henrik Skov, James Phelan and Richard Walsh (2015). “Ten theses about fictionality”. I: Narrative 23(1): 61–73

Vaihinger, Hans (1911). “Die Philosophie des Als Ob”. I: Kant-Studien, bd. 16, 108–115

Watt, Ian (1957). The Rise of The Novel. Harmondsworth: Penguin