Metrik

Metrik Metrik dækker generelt læren om vers, versemål, strofer, strofeformer og rim. Der skelnes mellem på den ene side den traditionelle metrik, der knytter sig til ældre tiders rytmisk regelmæssige, ofte rimede lyrik, og på den anden side den nyere metrik, opstået som litteraturforskningens svar på de såkaldt “frie” vers, hvor enjambementet har afløst metaforen […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter
Se også Rim Strofe Vers
Reference

Brandt-Petersen, Finn (1970). Anvendt metrik. København: Gyldendal

Fafner, Jørgen (1989). Digt og form. Klassisk og moderne verslære. Dansk Verskunst. Bind 1.  København: C.A. Reitzel

Fafner, Jørgen (1994). Dansk vershistorie 1: Fra kunstpoesi til lyrisk frigørelse. Dansk Verskunst. Bind II, 1. København: C.A. Reitzel

Fafner, Jørgen (1994-2000). Dansk vershistorie 2: Fra romantik til modernisme. Dansk Verskunst. Bind II, 2. København: C.A. Reitzel

Ringgaard, Dan (2001). Digt og rytme. København: Gads Forlag