Novelle

Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Log ind for at læse videre.
Forfatter Annemette Hejlsted
Et godt sted at læse videre

Bennett, E.K. ([1934] 1949). A History of the German Novelle from Goethe to Thomas Mann. London og New York.

Hejlsted, Annemette (2016). Novellen. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Reference

Arild, Lars (1992). “To verdner. En introduktion til novellegenren”. I: Behrendt, Poul, Flemming Lundgreen-Nielsen og Thorkil Damsgaard Olsen (red.). Palmehaven. Institut ofr Nordisk Filologi. Levned og meninger. København: Forlaget Amanda.

Baggesen, Søren ([1965] 1995). Den blicherske novelle. Odense: Odense Universitetsforlag.

Bennett, E.K. ([1934] 1949). A History of the German Novelle from Goethe to Thomas Mann. London og New York.

Bredsdorff, Thomas (1994). ”Struktur og retorik i den klassiske novelle”. I: Danske Studier 89

Eckermann, Johan Peter ([1835] 1959). Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Wiesbaden: F.A. Brockhaus.

Hejlsted, Annemette (2016). Novellen. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Henriksen, Aage (1971). Gotisk tid. Fire litterære afhandlinger. København: Gyldendal.

Ipsen, Max (2003). ”Introduktion”. I: Kortprosa 1990-2003. Århus: Systime.

Jensen, Kirsten Gubb (1999). ”Om novellens fødsel i Italien i 1200- og 1300-tallet”. I: RIDS 144.

Johansen, Jørgen Dines (1970). Novelleteori efter 1945. Et studie i litterær Taxonomi. København: Munksgaard.

Jørgensen, Bo Hakon (1991).”Efterskrift”. I: Fortællinger og kortprosa 1877-1907. København og Valby: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Borgen.

Klujeff, Marie Lund ([1997] 2002). Novellen – struktur, historie og analyse. København: Gad.

Viktor Shklovsky, Victor ([1929] 1990). Theory of Prose. Illinois: Dalkey Archive Press.

Skyum-Nielsen, Erik (2000). “Novellen lige nu”. I: Mod Nul. Noveller fra et århundredes slutning. København: Gyldendal.

Skyum-Nielsen, Erik (2004). “Striden om stokken. Den danske novelle og dens teori”. I: Reception 53.

Tieck, Ludwig (1829). ”Schriften. Bd.11”. I: Kunz, Josef (red.). Novelle. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Toftgaard, Anders (2005). Novellegenrens fødsel. Fra Il Novellino til Decameron. København: Museum Tusculanums Forlag.

Aarseth, Asbjørn (1976). Episke strukturer. Innføring i anvendt fortællingsteori. Bergen: Universitetsforlaget.