Anker Gemzøe

Opslag skrevet af forfatteren:
  • Fiktion
  • Intertekstualitet
  • Metafiktion
  • Roman